About

ARTIST STATEMENT Jag inspireras lika delar av egna erfarenheter och upplevelser som samtidskultur. I mina bilder vill jag få fram en känsla av skevhet, hot och tomhet. Jag hämtar teman och motiv utifrån mig själv och den värld jag lever i. Bon Voyage är en serie inspirerad av ett modelljobb jag gjort. Som en indirekt … Continue reading